+31 (0)252 24 23 22

De BKS in praktijk

De ontwikkeling en het beheer van de Branchekwalificatiestructuur (BKS) is een zorgvuldig proces waarbij bedrijven, de brancheorganisatie en sociale partners in de carrosseriebranche nauw samenwerken. Een brede vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven is vertegenwoordigd in de BKS-legitimeringscommissie. Deze commissie houdt toezicht op de producten in de BKS en heeft tot opdracht om de volgende zaken inhoudelijk te behandelen en te legitimeren:

  • functieprofielen/beroepscompetentieprofielen (BCP’s)
  • branchekwalificaties en branchetoetsdocumenten (inclusief toetsmatrijs)
  • toetsproducten (theorie- en/of praktijktoetsen)

IBKC ontwikkelt deze producten en faciliteert daarnaast het legitimeringsproces. Na legitimering zorgt IBKC ervoor dat producten worden voorgelegd aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC). Het bestuur van OOC stelt de gelegitimeerde producten vast, waarna deze gepubliceerd worden op de BKS-website.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen