+31 (0)252 24 23 22

Legitimeren

De BKS-legitimeringscommissie behandelt en legitimeert de producten overeenkomstig de ontwikkelagenda. In eerste instantie behandelt de BKS-legitimeringscommissie alleen de functieprofielen en de branchetoetsdocumenten inhoudelijk.

De BKS-legitimeringscommissie kan er toe besluiten om ook toetsproducten inhoudelijk te behandelen (op toetsvraag- of opdrachtniveau). Dit kan op de volgende wijzen plaatsvinden:

  • Het toetsproduct wordt inhoudelijk in het overleg van de BKS-legitimeringscommissie behandeld.
  • Het toetsproduct wordt in kleiner comité, door zakendeskundigen, onder leiding van IBKC, buiten het overleg van de BKS-legitimeringscommissie, behandeld. IBKC koppelt de bevindingen terug naar de BKS-legitimeringscommissie (agendeert deze in het eerstvolgend overleg).
  • Het toetsproduct wordt voor het overleg enige tijd, ter inzage, opengesteld voor de leden. De leden maken vervolgens hun bevindingen kenbaar aan IBKC, die deze bevindingen in het eerstvolgend overleg agendeert.

De secretaris van de BKS-legitimeringscommissie stelt het verslag op van het overleg met daarin de genomen besluiten en de uit te voeren acties.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen