+31 (0)252 24 23 22

Over de BKS

De eisen die aan de vakbekwaamheid van werknemers worden gesteld, zijn voortdurend in beweging. Er is behoefte bij zowel werknemers als werkgevers aan overzicht en transparantie, om zodoende inzicht te krijgen in de doorgroeimogelijkheden binnen de carrosseriebranche en de mogelijkheden van te behalen branchekwalificaties. De BKS heeft tot doel om zowel werkgevers als werknemers en overige geïnteresseerden een actueel overzicht te bieden van alle herkenbare functies in de carrosseriebranche. De bedrijven, de brancheorganisatie en sociale partners in de carrosseriebranche werken samen aan het succes van de BKS. Hierdoor zullen de BKS-certificaten civiel effect hebben.

BKS-certificaat

Met een BKS-certificaat toont de bezitter aan dat hij voldoet aan de kennis, inzicht en/of vaardigheden die gesteld worden in een branchekwalificatie. De deelnemer legt hiervoor een BKS-toets af.
Het BKS-certificaat wordt uitgereikt door IBKC. De deelnemer ontvangt het BKS-certificaat via de opleider die hem heeft aangemeld.

BKS-toets

Een BKS-toets kan zowel theoretisch zijn als praktisch, of een combinatie van beiden. Wanneer een deelnemer een BKS-toets met succes aflegt, dan ontvangt hij het BKS-certificaat. 
Kijk hier voor het overzicht om te zien welke BKS-toetsen er beschikbaar zijn, hoe die afgetoetst worden en welke cesuur daarvoor geldt.

Opleidingsproducten

De BKS ondersteunt werknemers, leidinggevenden en P&O adviseurs bij het opstellen van Persoonlijke Opleidings Plannen (POP’s) en loopbaanpaden. Onderdeel van deze voorlichting is het vermelden van opleidingsmogelijkheden via een (selectie van) opleidingsproducten, op de BKS-website. Daarbij streeft de BKS ernaar om bij branchekwalificaties opleidingsproducten op te nemen, waarvan vooraf is vastgesteld dat deze producten deelnemers in staat stellen succesvol een BKS-toets af te leggen. 
De opgenomen opleidingsproducten moeten daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Alleen bij branchekwalificaties waarvoor een branchetoetsdocument beschikbaar is, kunnen opleidingsproducten worden opgenomen.
  • Over het opleidingsproduct dient online informatie beschikbaar te zijn waarnaar kan worden doorgelinkt, zodat de BKS-gebruiker hiervan kennis kan nemen.
  • Uit een inhoudelijke vergelijking tussen de online informatie over het opleidingsproduct en het branchetoetsdocument, moet een duidelijke dekking blijken.
  • De BKS-website pretendeert niet volledig te zijn en selecteert met name op bekendheid in de branche welke blijkt uit het verzilveren van scholingsbijdrage.

Op basis van deze vergelijking besluit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC) of het opleidingsproduct op de BKS-website kan worden opgenomen. 
Opleiders kunnen hun opleidingsproducten ter opname op de BKS-website, aanbieden via IBKC.
 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen