+31 (0)252 24 23 22

Welke erkende landelijke standaard wordt gebruikt?

De EVC-aanbieder gebruikt een erkende landelijke standaard zoals die in het mbo wordt gebruikt. Dit houdt in dat de beoordelingsformulieren, die ingezet worden tijdens het EVC-traject, zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiedossiers. Tijdens de EVC-procedure wordt alleen beoordeeld op beroepscompetenties. De generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en eventuele moderne vreemde talen worden buiten beschouwing gelaten.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen