+31 (0)252 24 23 22

Observeren EVC-deelnemer

Tijdens de observatie beoordeelt de EVC-assessor de kwaliteiten van de EVC-deelnemer aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn vastgelegd in de beoordelingsformulieren. Afhankelijk van de omstandigheden kan het voorkomen dat de EVC-assessor niet alle beoordelingscriteria kan beoordelen op basis van de observatie. Deze beoordelingscriteria vraagt de EVC-assessor dan tijdens of na de observatie uit. 
Gedurende de observatie maakt de EVC-assessor notities die hij voortdurend afzet tegen de beoordelingscriteria. Op basis van de constateringen, afgezet tegen de vastgelegde beoordelingscriteria, trekt de EVC-assessor voorlopige conclusies. 

De EVC-begeleider richt zich, gedurende de observatie, op het zichtbaar maken van de kwaliteiten van de EVC-deelnemer. Dit houdt onder andere in dat de EVC-begeleider, om een volledig beeld te verkrijgen, de EVC-deelnemer regelmatig vraagt om bepaalde handelingen te laten zien, of om uitleg te geven over wat de EVC-deelnemer aan het doen is.  
 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen