+31 (0)252 24 23 22

Verstrekken van opdracht

IBKC verstrekt de materiedeskundige een opdracht tot het optreden als examinator. De materiedeskundige tekent hiervoor een geheimhoudingsverklaring.

Het secretariaat van IBKC legt een dossier aan van de examinator waaruit onder andere blijkt voor welke (typen) examens hij kan worden ingezet. Vervolgens loopt de nieuwe examinator een aantal keer ‘stage’, voordat hij definitief wordt ingezet als examinator. Tijdens het stagelopen krijgt de nieuwe examinator uitleg over het examen en de examendocumenten.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen