+31 (0)252 24 23 22

Plannen van examendata

De afnamedata voor BKS-toetsen hangen om praktische redenen vaak samen met de voorbereidende cursusdata van de verschillende opleiders. De afnamedata van BKS-toetsen kunnen daarom niet (ver) vooruit gepland worden. De afnamedata voor mbo-praktijkexamens/proeven van bekwaamheid (PvB’s), zijn verdeeld over 3 perioden. Deze afnamedata worden eind oktober gepubliceerd.

De afnamedata voor mbo-praktijkexamens/proeven van bekwaamheid (PvB’s), zijn verdeeld over 3 perioden:

  • periode februari
  • periode mei t/m tweede helft van juli
  • periode september

Medio oktober worden de afnamedata + reservedata gepland. De afnamedata worden eind oktober gepubliceerd, de reservedata pas wanneer dat nodig is.

De veranderingen in de mbo-kwalificatiedossiers hebben tot gevolg dat voor de verschillende crebonummers binnen een studierichting, verschillende exameninstrumenten worden ingezet. Vanwege de ingangsdatum en de duur van de diverse mbo-opleidingen, zullen de verschillende instrumenten enkele (studie)jaren naast elkaar worden uitgevoerd.

  • Studiejaar 2016-2017: Dit is een zogenaamd overgangsjaar waarin de PvB’s op basis van huidige kwalificatiedossiers worden uitgevoerd + vanaf mei 2017 daarnaast ook nieuwe PvB’s op basis van herziene kwalificatiedossiers (die vanaf cohort 2017-2018 verplicht worden gesteld).
  • Studiejaar 2017-2018: Overgangsjaar met PvB’s op basis van huidige kwalificatiedossiers + daarnaast ook de PvB’s op basis van herziene kwalificatiedossiers.
  • Studiejaar 2018-2019 t/m september 2018 huidige PvB’s op basis van huidige kwalificatiedossiers. Per kalenderjaar 2019 alleen nog PvB’s op basis van herziene kwalificatiedossiers.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen