+31 (0)252 24 23 22

Invullen overeenkomst EVC-deelnemer

Voor aanvang van het EVC-traject vult de EVC-deelnemer de ‘overeenkomst EVC-deelnemer’ in. De EVC-deelnemer vult zijn persoonlijke gegevens en persoonlijke doelstelling(en) om deel te nemen aan het EVC-traject in. Tevens tekent de EVC-deelnemer op de ‘overeenkomst EVC-deelnemer’ voor akkoord dat hij …

  • … vrijwillig deelneemt aan het EVC-traject.
  • … geen relatie heeft met de in te zetten EVC-assessor, anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van de EVC-assessor noodzakelijk is.
  • … kennis heeft genomen van en akkoord is met de EVC-procedure zoals beschreven op de IBKC-website. Hier staat onder andere informatie over de benodigde investeringen in tijd en middelen (kosten), de maximale doorlooptijd, de toe te passen standaard(en), situaties waarin informatie/ tussenrapportage over de EVC-deelnemer wordt overgedragen naar een andere erkende EVC-aanbieder, etc.

De EVC-deelnemer stuurt de ingevulde en ondertekende ‘overeenkomst EVC-deelnemer’ ten minste één week voor aanvang van het EVC-traject per e-mail naar de EVC-aanbieder t.a.v. de EVC-projectleider.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen