+31 (0)252 24 23 22

IBKC informeert examinatoren

Examendeelnemers begeleiden en beoordelen is een vak apart. Dit vraagt om examinatoren die zowel materiedeskundig als toetsdeskundig zijn. Die deelnemers zoveel mogelijk de kans geven om te laten zien wat zij kunnen en weten. Die begrijpen dat deelnemers soms zenuwachtig zijn of soms even op het juiste spoor gezet moeten worden. Die deelnemers objectief beoordelen en niet kijken wie of wat je bent, maar die kijken of je de materie beheerst. En uiteraard die het visitekaartje kunnen en willen zijn voor onze organisatie. Kortom, dit zijn de mensen waar IBKC mee wil werken… maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen!

Op woensdag 2 november vond daarom een informatiesessie voor examinatoren voor de mbo-praktijkexamens autospuiter, autoschadehersteller en carrosseriebouwer plaats. Deze informatiesessies, die jaarlijks door IBKC worden uitgevoerd, zijn in eerste instantie bedoeld voor de interne en externe examinatoren van IBKC. Deze keer waren echter ook de ROC’s uitgenodigd. IBKC laat ROC’s, maar ook andere afnemers, namelijk graag zien hoe wij het examineren aanpakken en wie we daarvoor inzetten. Daarnaast kunnen we natuurlijk altijd van elkaar leren. Een win-winsituatie dus!

In het welkomstwoord door Pieter van der Beeke, werd kort stilgestaan bij de positie van IBKC (Instituut Branche Kwalificering Carrosseriebranche) ten opzichte van opleiders, overkoepelende examenstichtingen (Stem), de brancheorganisatie FOCWA en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC). IBKC is daarbij het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche, dat als onafhankelijk orgaan binnen VOC opereert en dat wordt gefinancierd door het OOC.

Hierop volgde een duidelijke uitleg over de opzet en inhoud van de nieuwe proeven van bekwaamheid (PvB’s). De reden dat er nieuwe PvB’s zijn ontwikkeld, is de herziening van de kwalificatiestructuur en de nieuwe kwalificatiedossiers die per studiejaar 2015-2016 zijn ingegaan en per studiejaar 2016-2017 verplicht zijn. Vivianne van Dijk lichtte in een heldere presentatie toe wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de huidige PvB’s en de nieuwe PvB’s en wat de wijzigingen zijn in de beoordelingswijze. Daarna was het aan de examinatoren om aan elkaar het nieuwe beoordelingsformulier uit te leggen. 

“Een leuke, interessante dag. Goed dat er ruimte was voor de dialoog tussen examinatoren onderling en met ROC-docenten. Dit moeten we erin houden. Alle neuzen dezelfde kant op!” 
Leon Oosterwijk, zelfstandig ondernemer autoschadeherstel en externe examinator van IBKC

Het kalibreren van de beoordelingen, gaf het programma een levendig en actief karakter. Onder leiding van Erik Vergeer en Pieter van der Beeke, beoordeelden de aanwezigen, in teams van twee, examenobjecten en stroomlijnden zij al doende hun observatietechnieken en de onderbouwingen van hun uiteindelijke beoordelingen.
Omdat de ROC-docenten hier ook actief in werden betrokken, maakten zij op actieve wijze kennis met de complexiteit van het beoordelen. Uiteraard was er ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. 
Dat het beoordelen van objecten en werkzaamheden en het onderbouwen van die beoordelingen niet altijd een makkelijke opgave is, werd ook duidelijk in de opdrachten die de deelnemers moesten uitvoeren na het kalibreren, en waarbij zij meerdere casussen moesten uitwerken. In de dialoog die hieruit ontstond gaven de ROC-docenten duidelijk aan welke informatie zij van de examinatoren verwachten over de prestaties van hun studenten tijdens het praktijkexamen.

Aan het eind van de dag gaf Pieter van der Beeke de ROC-docenten tekst en uitleg over de mogelijkheden voor ROC’s om bij IBKC een ROC-audit af te nemen. Voor de ROC’s die hiervan gebruikmaken, is het voordeel dat zij naar de Inspectie van het Onderwijs kunnen aantonen dat zij de uitvoering van de examinering (waar zij uiteindelijk eindverantwoordelijk voor zijn/blijven) gecontroleerd hebben. Voor IBKC leveren de ROC-audits nuttige informatie op die kan leiden tot verbetering van de examinering.
Tevens kregen de docenten een rondleiding door de werkplaats waar voor de gelegenheid een examensituatie voor schadeherstel was opgesteld. Zo kon er kennis worden genomen van de exameninrichting, de gereedschappen en apparatuur en de objecten waaraan examendeelnemers werken.

“Interessante dag. Leuk om een examensituatie in werkelijkheid te zien en de examenwerkstukken te bekijken. Zeker mee doorgaan!” 
John Loeffen, docent ROC Rijn IJssel

Ondertussen werden de examinatoren door Erik Vergeer en Vivianne van Dijk uitvoerig voorgelicht over de afname van theorie- en praktijkexamens. Dit was nog een heel verhaal, waar de examinatoren even goed voor moesten zitten. Dit hele proces is overigens na te lezen op de IBKC-website.

Er kan worden teruggekeken op een succesvolle, informatieve dag met een afwisselend, maar ook vol programma. In ieder geval komt er een vervolg. Niet alleen omdat de informatiesessies deel uitmaken van de interne kwaliteitsborging van IBKC en omdat we onszelf opleggen deze jaarlijks te plannen, maar ook omdat ze ongelooflijk veel belangrijke informatie opleveren en uitwisseling mogelijk maken.
 

Dit bericht is geplaatst op 9 november 2016.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen