+31 (0)252 24 23 22

Informatiesessie examinatoren 2018

IBKC werkt voortdurend aan de deskundigheid en professionaliteit van haar examinatoren. Jaarlijks staat daarbij een informatiesessie voor examinatoren op het programma. Hierin worden de beoordelings- en begeleidingsvaardigheden van de interne en externe examinatoren van IBKC gekalibreerd en besproken en worden ervaringen en ideeën uitgewisseld.

De informatiesessies zijn in eerste instantie bedoeld voor examinatoren van IBKC, maar ook docenten en examencommissies van ROC’s zijn van harte uitgenodigd om een kijkje in de keuken te nemen van IBKC, zodat zij beter inzicht krijgen over hoe IBKC het examineren aanpakt en kennis kunnen maken met onze examinatoren. Daarnaast kunnen we natuurlijk altijd van elkaar leren. Een win-winsituatie dus!

“Prettig om met elkaar te komen tot een uniforme beoordelingswijze. En leuk dat ROC’s hierbij betrokken zijn!”

Jan Hulsman, zelfstandig ondernemer en externe examinator van IBKC

Dat examendeelnemers begeleiden en beoordelen een vak apart is, wordt tijdens deze gezamenlijke sessies steeds opnieuw duidelijk. Examinering verloopt volgens protocollen en richtlijnen, maar blijft bovenal mensenwerk. Dit vraagt om examinatoren die zowel materiedeskundig als toetsdeskundig zijn. Die deelnemers zoveel mogelijk de kans geven om te laten zien wat zij kunnen en weten. Die begrijpen dat deelnemers soms zenuwachtig zijn of soms even op het juiste spoor gezet moeten worden. Die deelnemers objectief beoordelen en niet kijken wie of wat je bent, maar die kijken of je de materie beheerst.

“Leerzaam! Leuk om in gesprek te gaan met de examinatoren en zelf te ondervinden hoe het is om als examinator op te treden”

Marco Molenkamp, docent ROC van Amsterdam

Beoordelen en begeleiden staan centraal

Bij de start van de informatiesessie op 11 april 2018 werd stilgestaan bij de opzet van de proeven van bekwaamheid (PvB’s) voor de herziene kwalificatiedossiers en het gebruik van het daarbij behorende beoordelingsformulier.
Kort daaropvolgend verplaatste het gezelschap van examinatoren en ROC-vertegenwoordigers zich naar de werkplaats waar twee groepen examendeelnemers een verkorte proeve van bekwaamheid aflegden. De opdracht aan de examinatoren was eenvoudig; beoordeel de examendeelnemers en geef hen na afloop feedback over hun prestaties. …maar zo eenvoudig lag deze opdracht nu ook weer niet. Een aantal van de examendeelnemers speelden een rol, waarbij zij het de examinatoren niet bepaald makkelijk maakten. Gelukkig treffen we dit soort examendeelnemers niet (te) vaak, maar een dergelijke confrontatie maakte het voor de examinatoren een uitdaging om zich professioneel staande te houden. Gelukkig slaagden zij daar voldoende in, ook al moest een enkeling een paar keer tot tien tellen.
De examendeelnemers waren in hoofdzaak niveau 2 studenten, afkomstig van het mbo Rijnland uit Leiden. IBKC is dit ROC en met name de docenten René Jonkman en Jeroen Smolders, zeer erkentelijk voor hun medewerking hierin. De inzet van deze simulanten maakte het voor zowel de examinatoren (maar ook voor de examendeelnemers) extra spannend.
Trainer Ronald Dingerdis trad op als coach van de examinatoren en observeerde de beoordelings- en begeleidingsvaardigheden.

“Verhelderend en een eye-opener”

Peter Kruyswijk, zelfstandig ondernemer en externe examinator van IBKC

Feedback geven en ontvangen

Ter afsluiting vonden onder begeleiding van trainer Ronald Dingerdis, plenair de feedbackgesprekken met de examendeelnemers plaats. Ronald besprak daarbij tevens zijn observaties en bevindingen met de examinatoren.

Volgend jaar weer

We kunnen wederom terugkijken op een leuke, informatieve sessie met een afwisselend programma. Wij streven volgend jaar weer naar een succes. Niet alleen omdat de informatiesessies deel uitmaken van de interne kwaliteitsborging van IBKC, maar ook omdat ze ongelooflijk veel belangrijke informatie opleveren en uitwisseling mogelijk maken.

 

Dit bericht is geplaatst op 12 april 2018.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen