+31 (0)252 24 23 22

Bevindingen en acties bespreken en registreren

Na ontvangst van de vraag, klacht of het verbetervoorstel (via de automatisch verstuurde e-mail) bespreekt de ontvanger met de direct betrokkene(n):

  • Eventuele bevindingen/oorzaken die samenhangen met de/het ontvangen vraag, klacht of verbetervoorstel.
  • Mogelijke effecten en consequenties (bijvoorbeeld stijging of reductie van kosten, gunstige of nadelige effecten op product, dienstverlening, klantentevredenheid, etc.)
  • Te ondernemen acties. Hieronder valt ook het informeren van de indiener.
  • Wanneer en door wie verificatie van de ondernomen acties plaatsvindt.

Bevindingen en (voorgenomen) acties betreffende klachten of verbetervoorstellen worden door de ontvanger teruggekoppeld naar de secretaris van de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC die deze zaken opneemt in het Register vragen, klachten, bezwaren en verbetervoorstellen (in ISO). Beantwoorde vragen hoeven daarbij niet te worden teruggekoppeld ter registratie.

Deelnemers kunnen beroep aantekenen tegen uitspraken van de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC over uitslagen van BKS-toetsen. Dit beroep wordt verder afgehandeld door de BKS-legitimeringscommissie.
Deelnemers die beroep willen aantekenen tegen uitspraken van de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC over uitslagen van mbo-examens, dienen dit te regelen volgens het Onderwijs- en Examenreglement van het ROC.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen