+31 (0)252 24 23 22

ROC-audits bij IBKC

IBKC neemt in opdracht van ROC’s praktijkexamens (proeven van bekwaamheid) af en faciliteert de afname van theorie-examens. IBKC gebruikt hiervoor de exameninstrumenten die door Stem zijn vastgesteld.

IBKC wordt gefaciliteerd door VOC en maakt gebruik van de infrastructuur van VOC, waaronder de examenlocaties.
ROC’s zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering, ook wanneer deze wordt uitbesteed/ingekocht. IBKC biedt (examencommissies van) ROC’s de gelegenheid een audit uit te voeren op de uitvoering van de examens op de examenlocaties van IBKC.
Voor de ROC’s die hiervan gebruikmaken, is het voordeel dat zij naar de Inspectie van het Onderwijs kunnen aantonen dat zij de uitvoering van de examinering gecontroleerd hebben. Voor IBKC leveren de ROC-audits nuttige informatie op die kan leiden tot verbetering van de examinering.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen