+31 (0)252 24 23 22

Uitvoeren van een ROC-audit

Vooraf de audit, worden de auditoren opgevangen door een medewerker van IBKC.

De medewerker van IBKC verwelkomt de auditoren en controleert tevens of zij beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen voor de examenlocatie. Indien deze ontbreken, worden de auditoren, omwille van hun eigen veiligheid en gezondheid, toegang tot de examenlocatie ontzegd.

De medewerker van IBKC verstrekt het digitale ROC-auditformulier van IBKC en geeft hierover uitleg aan de auditoren. De medewerker van IBKC spreekt af op welk moment hij het ingevulde auditformulier met de auditoren bespreekt.

De medewerker van IBKC begeleidt de auditoren naar het examen, noteert de namen van de auditoren op de presentielijst van het examen en laat hen tekenen voor aanwezigheid.
De medewerker van IBKC stelt de auditoren voor aan de examinatoren. De medewerker van IBKC houdt gedurende de audit contact met de auditoren en is (grotendeels) aanwezig bij de audit.

Belangrijk
Auditoren dienen zelf te zorgen voor passende persoonlijke beschermingsmaatregelen voordat zij de examenlocatie betreden. Indien zij deze maatregelen niet nemen, mogen zij de examenlocatie niet betreden.
Auditoren hebben geen bemoeienis met het examen, de examinatoren of de examendeelnemers en mogen het examen op geen enkele wijze verstoren. Het staat IBKC en/of de examinatoren vrij om auditoren hierop aan te spreken en, indien nodig, van het examen te verwijderen. Vragen stellen aan examinatoren verloopt via of na toestemming van de medewerker van IBKC.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen