+31 (0)252 24 23 22

Evalueren van een ROC-audit

Na afloop van de audit evalueren de medewerker van IBKC en de auditoren gezamenlijk de audit en het ingevulde (maar nog niet ondertekende) auditformulier. In deze evaluatie worden eventuele onduidelijkheden besproken en toegelicht en worden de bevindingen in het auditformulier desgewenst aangevuld/aangepast. Mogelijke vervolgafspraken of acties worden ook in het digitale auditformulier vastgelegd.
Het formulier wordt digitaal ondertekend door de lead auditor en de medewerker van IBKC.

De medewerker van IBKC verstuurt het ingevulde formulier digitaal. Het formulier wordt automatisch opgenomen in een online register. Tevens wordt automatisch een kopie van het formulier per e-mail gestuurd aan de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC.
Mogelijke verbeterpunten of klachten stelt de medewerker van IBKC in werking door middel van het contactformulier waarin deze zaken kunnen worden gemeld.
De Commissie Kwaliteitszorg stuurt het ingevulde en ondertekende formulier uit het online register per e-mail door naar het ROC dat de audit heeft uitgevoerd en aan alle bij IBKC bekende contactpersonen van ROC-examencommissies, tenzij het auditerende ROC hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Dit staat op het formulier vermeld.

Jaarlijks analyseert en evalueert (in week 35 en 36) de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC de door de ROC’s uitgevoerde audits bij IBKC. 
Aan de ROC’s die hiervoor toestemming hebben gegeven, verstrekt IBKC over en weer de auditrapporten. Voor overige geïnteresseerden, biedt IBKC een samenvatting met geanonimiseerde auditresultaten. Deze samenvatting wordt in september (week 37) gepubliceerd op de IBKC-website. In het managementreview van IBKC is een overzicht opgenomen van ROC’s dat een ROC-audit heeft uitgevoerd. De scores op de onderwerpen uit de audits worden opgenomen in de gepubliceerde samenvatting. De conclusies en eventuele acties van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC naar aanleiding van de analyse van deze ROC-audits worden opgenomen in het Register acties en besluiten IBKC.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen