+31 (0)252 24 23 22

Externe kwaliteitsborging

De EVC-aanbieder is erkend als EVC-aanbieder door één van de beoordelende organisaties. De beoordelende organisatie kan aangekondigd en onaangekondigd (onderdelen van) het EVC-traject bijwonen. In het geval de EVC-aanbieder haar erkenning verliest, draagt de EVC-aanbieder de tot dan toe verzamelde informatie en eventuele tussenrapportages over de EVC-deelnemer over naar een andere erkende EVC-aanbieder. 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen