+31 (0)252 24 23 22

Plannen

EVC-trajecten voor minder dan vier personen van één bedrijf worden afgenomen op een locatie van de EVC-aanbieder. Vanaf vier personen van één bedrijf wordt een EVC-traject afgenomen op de locatie van het bedrijf.

In het geval van een EVC-traject op locatie van het bedrijf neemt de EVC-projectleider telefonisch contact op met de aanvrager om data te plannen.

In het geval van een EVC-traject op een locatie van de EVC-aanbieder inventariseert de EVC-projectleider wanneer er voldoende deelnemers zijn om een EVC-traject te starten. In de regel wordt vanaf vier EVC-deelnemers een EVC-traject op een locatie van de EVC-aanbieder gepland. De EVC-projectleider plant, in overleg met de centrale planning van de EVC-aanbieder en de EVC-deelnemers, een datum en locatie voor het EVC-traject. 

De EVC-projectleider informeert/ bevestigt de aanvrager, per e-mail, over de planning van het EVC-traject en neemt daarin de volgende gegevens op:

  • Om welke EVC-deelnemer(s) het gaat.
  • Geplande datum/ data.
  • Locatie waar het EVC-traject plaatsvindt.
  • De algemene doelstelling van het EVC-traject.
  • De kosten van een EVC-traject.
  • De (eventuele) subsidiemogelijkheden.
  • Een verwijzing/ link naar de algemene voorwaarden van VOC. 
  • Een verwijzing/ link naar de IBKC-website met informatie over de EVC-procedure. 
  • Een vraag aan de aanvrager om akkoord te gaan met bovenstaande gegevens en dit per e-mail te bevestigen. 

Na ontvangst van de akkoordbevestiging geeft de EVC-projectleider de datum/data, de locatie, de deelnemergegevens, de beoogde EVC-assessor en, indien van toepassing, de opgegeven voorkeur voor lakmerk, door aan het secretariaat. Het secretariaat maakt vervolgens het evenement aan en boekt de EVC-deelnemers hierop.
 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen