+31 (0)252 24 23 22

Archiveren documenten

De EVC-projectleider archiveert alle gegevens uit het EVC-traject (overeenkomst EVC-deelnemer, deelnemerscan, examenverslag, beoordelingsformulier, notities, overige bewijslast, ervaringscertificaat, managementsamenvatting, formulier ontvangst ervaringscertificaat en inzagerecht, etc.). 
De bewaartermijn van deze stukken is vijf jaar, gerekend vanaf de datum van het uitreiken van het ervaringscertificaat aan de EVC-deelnemer. 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen