+31 (0)252 24 23 22

Betrokkenen

Bij een EVC-traject zijn onder andere de volgende personen betrokken:

  • EVC-projectleider: de EVC-projectleider is het aanspreekpunt voor EVC en verzorgt onder andere de planning van de EVC-trajecten. 
  • EVC-begeleider: de EVC-begeleider ondersteunt de EVC-deelnemer bij het vullen van de deelnemerscan en het zichtbaar maken van de competenties van de EVC-deelnemer tijdens de observatie. 
  • EVC-assessor: de EVC-assessor beoordeelt de eerder verworven competenties van de EVC-deelnemer. 
  • EVC-deelnemer: een persoon die een EVC-traject doorloopt met het doel zijn competenties te laten erkennen en zichtbaar te maken in een ervaringscertificaat.
  • Secretariaat: het secretariaat verzorgt onder andere de uitnodigingen en facturatie van EVC-trajecten. 
  • Commissie kwaliteitszorg: de commissie kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging binnen de EVC-procedure en het afhandelen van vragen, klachten, bezwaren en verbetervoorstellen. 

In éénzelfde EVC-traject kan de EVC-projectleider ook de rol van EVC-begeleider of EVC-assessor vervullen. Tijdens éénzelfde EVC-traject zijn de rollen van EVC-begeleider en EVC-assessor echter strikt gescheiden. 

De EVC-aanbieder is verantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een ervaringscertificaat afgeeft. Dit geldt ook wanneer de EVC-procedure wordt uitgevoerd met inzet van een externe waarmee de EVC-aanbieder een overeenkomst heeft.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen