+31 (0)252 24 23 22

Kiezen beoordelingsformulier

Tijdens de observatie gebruikt de EVC-assessor beoordelingsformulieren. In deze beoordelingsformulieren zijn de competenties (kennis, inzicht, vaardigheden, houding) uit de onderliggende landelijke standaard vertaald naar beoordelingscriteria. 

Op basis van de bij de aanmelding aangegeven vakrichting en de deelnemerscan van de EVC-deelnemer bepaalt de EVC-assessor welk formulier met beoordelingscriteria in eerste instantie wordt gebruikt in het EVC-traject van de EVC-deelnemer. Hierbij houdt de EVC-assessor rekening met de variatie, relevantie, authenticiteit, actualiteit en kwantiteit van de aangedragen bewijsstukken uit de deelnemerscan. 
Als de EVC-assessor en/ of de EVC-begeleider tijdens het EVC-traject constateren dat de EVC-deelnemer bijvoorbeeld ook (andere) taken buiten zijn functie uitvoert, kan besloten worden om te kiezen voor een ander formulier met beoordelingscriteria of het gekozen formulier aan te vullen met andere beoordelingscriteria. 
 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen