+31 (0)252 24 23 22

Invullen overeenkomst EVC-deelnemer

Voor aanvang van het EVC-traject vult de EVC-deelnemer de ‘overeenkomst EVC-deelnemer’ in. De EVC-deelnemer vult zijn persoonlijke gegevens en persoonlijke doelstelling(en) om deel te nemen aan het EVC-traject in. Tevens tekent de EVC-deelnemer op de ‘overeenkomst EVC-deelnemer’ voor akkoord dat hij …

  • … vrijwillig deelneemt aan het EVC-traject.
  • … geen relatie heeft met de in te zetten EVC-assessor, anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van de EVC-assessor noodzakelijk is.
  • … kennis heeft genomen van en akkoord is met de EVC-procedure zoals beschreven op de IBKC-website. Hier staat onder andere informatie over de benodigde investeringen in tijd en middelen (kosten), de maximale doorlooptijd, de toe te passen standaard(en), registratie van het ervaringscertificaat in het register ervaringscertificaten, situaties waarin informatie/ tussenrapportage over de EVC-deelnemer wordt overgedragen naar een andere erkende EVC-aanbieder, dat een controlerende partij (onderdelen van) het EVC-traject aangekondigd en onaangekondigd kan bijwonen, etc. 

De EVC-deelnemer stuurt de ingevulde en ondertekende ‘overeenkomst EVC-deelnemer’ ten minste twee weken voor aanvang van het EVC-traject per e-mail naar de EVC-aanbieder t.a.v. de EVC-projectleider.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen