+31 (0)252 24 23 22

Werkwijze EVC

Een EVC-procedure is een omvangrijk proces wat start met het aanmelden voor een EVC-traject en eindigt met het uitreiken van het ervaringscertificaat. Kort samengevat begint de EVC-deelnemer, na aanmelding voor een EVC-traject, met het vullen van de deelnemerscan met bewijzen van kennis en ervaring die hij heeft opgedaan tijdens bijvoorbeeld werk, hobby’s, vrijwilligerswerk, activiteiten bij maatschappelijke organisaties, opleidingen, etc. Daarna laat de EVC-deelnemer, tijdens een observatie, zien welke kennis en vaardigheden hij in huis heeft. De resultaten uit de deelnemerscan en de observatie worden vergeleken met een erkende landelijke standaard en de uitkomsten hiervan worden vastgelegd in een ervaringscertificaat, welke de EVC-deelnemer ontvangt. Iedere stap in dit proces is nauwkeurig beschreven, zodat geïnteresseerden hiervan kennis kunnen nemen en zo mogelijke vragen worden beantwoord. 

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen