+31 (0)252 24 23 22

Commissie Kwaliteitszorg IBKC

Alle zaken betreffende examinering/toetsing van vakvolwassen deelnemers (werknemers in de branche), of van studenten, worden voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitszorg IBKC.

De taken van deze commissie zijn:

 • Het behandelen van klachten over examens/toetsen.
 • Het behandelen van bezwaren tegen uitslagen.
 • Het behandelen van voorstellen ter verbetering.
 • Ervoor zorgen dat het examenproces voldoet aan de kwaliteitscriteria van kwaliteitscontrolerende en certificerende instanties.
 • Het uitvoeren van interne audits en het begeleiden van externe auditerende instanties tijdens hun audits (ROC’s, Inspectie, KIWA, DNV, etc.).
 • Het informeren van materiedeskundigen die optreden als examinator.

Het traject van afhandeling van klachten, bezwaren en verbetervoorstellen bestaat uit de volgende logische stappen:

 • acties/besluit formuleren
 • tijdspad uit te voeren actie uitzetten
 • verantwoordelijke voor afhandeling aanwijzen
 • acties met tijdspad en verantwoordelijk registreren
 • indiener informeren
 • afhandeling monitoren
 • indiener over afhandeling informeren
 • afhandeling registreren en afsluiten

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen