+31 (0)252 24 23 22

Afstemming en samenwerking

IBKC stemt de opzet van de branchekwalificatiestructuur en de examinering nauwkeurig af met de branche en opdrachtgevers (onderwijsinstellingen, bedrijven, opleiders, brancheorganisaties). Zo garanderen wij dat onze examens goed aansluiten op de dagelijkse praktijk en over de volle breedte gedragen worden door de carrosseriebranche.

IBKC maakt voor een belangrijk deel gebruik van de bestaande infrastructuur van Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC). Concreet betekent dit dat IBKC gebruikmaakt van:

  • de toetsomgeving van VOC
  • de examenlocaties en examinatoren van VOC
  • VOC-medewerkers voor de bemensing van het IBKC-secretariaat, het onderhouden van de websites van IBKC en de BKS, de ontwikkelactiviteiten van IBKC en het onderhoud van de examenlocaties

Op deze manier kan IBKC de ontwikkelkosten en operationele kosten laag houden en de beschikbare middelen zoveel mogelijk inzetten voor onderhoud en kwaliteitsborging van de dienstverlening en producten.
De toetsen en toetsvragen zijn van IBKC en kunnen niet zondermeer door opleiders worden ingezien.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen