+31 (0)252 24 23 22

Examineren van deelnemers

De examinatoren begeleiden en beoordelen de deelnemers tijdens het examen. Zij zorgen ervoor dat de deelnemer zijn examen zonder onnodige onderbrekingen of hinder kan uitvoeren en beantwoorden eventuele vragen over de uitvoering.

Indien het examen bestaat uit het uitvoeren van opdrachten (eventueel verspreid over meerdere dagdelen) beoordelen de examinatoren de deelnemers op de uitvoering en de resultaten van deze opdrachten.
Daarvoor gebruiken zij de beoordelingscriteria uit het beoordelingsformulier.
De examinatoren onderbouwen hun beoordelingen op het beoordelingsformulier door middel van aantekeningen/notities. In geval van twee of meerdere examinatoren, dan overleggen zij over de te geven beoordelingen en leggen zij deze vast op één beoordelingsformulier.
Wat examinatoren niet direct zien, vragen zij uit. Afhankelijk van het exameninstrument worden de beoordelingscriteria beoordeeld met O/V/G of O/V (onvoldoende, voldoende, goed).
O’s en G’s worden in alle gevallen onderbouwd.

Tijdens het afnemen van het examen is altijd ten minste 1 examinator in de examenruimte aanwezig.
Het examen dient uitgevoerd te worden zoals beschreven staat in de documenten die tot het examen behoren. Examinatoren mogen exameninstrumenten (opdrachten, beoordelingsformulieren, berekeningsmodellen, etc.) op geen enkele wijze aanpassen of wijzigen.
Aanpassen van exameninstrumenten mag alleen plaatsvinden op voordracht en na goedkeuring van de daarvoor verantwoordelijke deskundige-, legitimerings- en/of vaststellingscommissie.
Indien deelnemers onduidelijkheden ervaren of anderzijds vragen hebben, dan kunnen zij de examinatoren vragen om een toelichting.

Wanneer een deelnemer zich naar oordeel van de examinator schuldig maakt aan onregelmatigheden, fraude of bedrog, of het creëren van onveilige situaties voor hemzelf of anderen dan zijn de examinatoren bevoegd om de toetsafname van de deelnemer te staken en wordt de deelnemer gesommeerd de toetslocatie te verlaten.

[expand]

De examinator maakt hiervan notitie in het examenverslag. Deze notitie bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • Het tijdstip waarop het voorval heeft plaatsgevonden.
  • De naam van de betrokken deelnemer.
  • Een omschrijving van het voorval.
  • De zienswijze van de betrokken deelnemer.
  • De zienswijze van eventuele getuigen, met naamsvermelding.
  • Mogelijk bewijsstukken die de bevindingen onderbouwen.

De notitie wordt voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitszorg IBKC.
De Commissie Kwaliteitszorg van IBKC kan vervolgens besluiten tot het ongeldig verklaren van de toets en de uitslag van de deelnemer. Als de uitslag nog niet berekend is, dan kan de Commissie Kwaliteitszorg deze op voorhand ongeldig verklaren.

[/expand]

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen