+31 (0)252 24 23 22

Evalueren

Jaarlijks evalueert de Commissie Kwaliteitszorg IBKC de als examinator ingezette materiedeskundigen.

Indien deze evaluatie daartoe aanleiding geeft, wijst de Commissie Kwaliteitszorg IBKC de materiedeskundige op mogelijke aandachts- of verbeterpunten, of wordt er geen opdracht tot examineren meer aan de materiedeskundige verstrekt. Tevens wordt gekeken of het profiel van de materiedeskundigen nog overeenkomt met het profiel van de examinator. Wanneer dat niet meer zo is dan wordt aan de materiedeskundige geen opdracht meer verstrekt.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen