+31 (0)252 24 23 22

Externe kwaliteitsborging

IBKC wordt door meerdere instanties gecontroleerd.

Ten eerste komt de Inspectie van het Onderwijs om de paar jaar langs, en toont zich dan meer dan tevreden over de gang van zaken bij IBKC.

Rapportage van bevindingen driejaarlijks onderzoek onderwijsinspectie

Ten tweede laat IBKC, op eigen initiatief en met positief resultaat, audits uitvoeren in het kader van het Keurmerk Examenleveranciers.

Keurmerk Examenleverancier

Als onderdeel van de externe kwaliteitsborging biedt IBKC (examencommissies van) ROC’s de gelegenheid om een audit uit te voeren op de uitvoering van mbo-praktijkexamens (proeven van bekwaamheid) op de examenlocaties van IBKC. IBKC gebruikt hiervoor de exameninstrumenten die door Stem zijn vastgesteld. ROC’s zijn echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering, ook wanneer deze wordt uitbesteed/ingekocht.
Voor de ROC’s die een ROC-audit uitvoeren bij IBKC, is het voordeel dat zij naar de Inspectie van het Onderwijs kunnen aantonen dat zij de uitvoering van de examinering gecontroleerd hebben. Voor IBKC leveren de ROC-audits nuttige informatie op die kan leiden tot verbetering van de examinering.
Neem hier kennis van de auditbevindingen van de ROC’s.
Lees hier meer over het uitvoeren van een ROC-audit en meld u aan.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen