+31 (0)252 24 23 22

Aanmelden en annuleren van deelnemers

Voor het aanmelden van deelnemers maakt IBKC onderscheid tussen deelnemers voor een BKS-toets en deelnemers die een examen afleggen in het kader van hun mbo-opleiding.
Afhankelijk daarvan is ook de eventuele annulering van deelnemers.

BKS-toetsen

Het aanmelden en annuleren van deelnemers aan BKS-toetsen verloopt via de opleider.
De opleider gebruikt hierbij (bij voorkeur) het Aanmeldingsformulier deelnemers BKS-toetsen voor opleiders.
De opleider meldt de deelnemer aan met de volgende gegevens:

 • voornaam
 • voorletters
 • tussenvoegsel
 • achternaam (indien vrouw, dan alleen meisjesnaam)
 • M/V
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • e-mailadres deelnemer
 • bedrijfsnaam
 • adres bedrijf
 • postcode bedrijf
 • vestigingsplaats bedrijf
 • of de deelnemer een beroep wilt doen op de dyslexieregeling

De opleider stuurt deze gegevens per e-mail naar: secretariaat@ibkc-carrosserie.nl o.v.v. ‘aanmeldingen deelnemers BKS-toets [titel] + afnamedatum.’
Zaken zoals; aanmelden en annuleren, afspraken over de communicatie tussen opleiders en IBKC, de bepalingen rond het uitnodigen van deelnemers en overige relevante zaken, zijn vastgelegd in de overeenkomst met de opleider.

Annuleringen of wijzigingen doorgeven
Indien de BKS-toets alleen uit een theoretische component bestaat dan kan een inschrijving of wijziging/mutatie voor deze toets uiterlijk 4 werkdagen voor afname kosteloos worden geannuleerd.
Indien de BKS toets (deels) uit een praktische component bestaat dan kan een inschrijving voor deze toets uiterlijk 8 weken voor afname kosteloos worden geannuleerd.
De opleider meldt annuleringen en wijzigingen per e-mail aan het secretariaat van IBKC.

Mbo-praktijkexamens/ proeven van bekwaamheid

Mbo-praktijkexamens/proeven van bekwaamheid (PvB’s): Het aanmelden van deelnemers aan mbo-praktijkexamens verloopt via de VOC-website. Het annuleren van deze deelnemers verloopt via het secretariaat van IBKC.

Annuleringen of wijzigingen doorgeven
Aangemelde deelnemers kunnen uiterlijk 8 weken voor afname kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd/gemuteerd.
Zaken zoals; aanmelden en annuleren, de communicatie tussen ROC en IBKC, de archivering van examenwerkstukken – en resultaten en overige relevante zaken is vastgelegd in de Overeenkomst ROC-IBKC WEB-examens.
Na inschrijving ontvangt het ROC een bevestigingsmail, per deelnemer.

Mbo-theorieexamens

Het aanmelden van deelnemers aan mbo-theorieexamens verloopt via het ROC. Het ROC gebruikt hiervoor het Aanmeldingsformulier deelnemers mbo-theorieexamens.
Let op! ROC’s melden deelnemers aan voor 1 oktober van het studiejaar. Over aanmeldingen na die datum worden administratiekosten in rekening gebracht.
Het ROC stuurt het ingevulde formulier per e-mail aan het secretariaat van IBKC.
E-mailadres secretariaat IBKC: secretariaat@ibkc-carrosserie.nl
IBKC verzoekt het ROC om alle studenten, voor alle niveaus, in het aanmeldingsformulier op te nemen. Ook studenten die nog geen examen doen. De reden hiervoor is dat IBKC op basis van deze gegevens een telling kan maken van de aantallen studenten voor de mbo-opleidingen in de carrosseriebranche.

Annuleringen doorgeven
Deelnemers die de theorie-examens uiteindelijk niet afnemen of die van de opleiding worden uitgeschreven, hoeven niet te worden geannuleerd.
Zaken zoals; aanmelden en annuleren, de communicatie tussen ROC en IBKC, de archivering van examenwerkstukken – en resultaten en overige relevante zaken, zijn vastgelegd in de Overeenkomst ROC-IBKC WEB-examens.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen