+31 (0)252 24 23 22

Klantbetrokkenheid

IBKC vindt het belangrijk om te weten hoe deelnemers en afnemers onze examenproducten en examendiensten ervaren.

Deelnemers
Om hier structureel van op de hoogte te blijven, vragen wij deelnemers na afloop van hun examen mee te werken aan een evaluatie.
Tweemaal per jaar analyseert IBKC de ontvangen evaluatiegegevens in die periode. Naast het formuleren van verbeterpunten gebruikt IBKC deze analyse om de tevredenheid van deelnemers in beeld te brengen. Hieronder kunt u zien hoe tevreden de klanten van IBKC zijn.

Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de tevredenheidscijfers over de examens

Opleiders
Omdat deelnemers in de meeste gevallen voor toetsing worden aangemeld door opleiders (dat kan zijn; een ROC of een commerciële opleider) wordt jaarlijks ook deze opleiders gevraagd naar hun tevredenheid.

Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de tevredenheidscijfers van opleiders

Gebruikersraad Carrosserie
Naast de jaarlijkse meting naar de tevredenheid bij ROC’s is er op verzoek van de ROC’s tevens een Gebruikersraad Carrosserie opgericht. In deze gebruiksraad bespreken docenten/ROC’s en de examenuitvoerder IBKC, de uitvoering van de mbo-examens voor de Carrosseriebranche. In principe kunnen alle scholen aanschuiven die lid zijn van Stem en de instrumenten van Stem gebruiken.
De acties en besluiten die uit dit overleg voortvloeien worden geregistreerd in het Register acties en besluiten van IBKC. 


Hoewel IBKC streeft naar tevreden klanten, kan het altijd voorkomen dat iemand nog vragen heeft, niet helemaal tevreden is over de gang van zaken of niet heeft gekregen wat werd verwacht.
Aandacht en een juiste afhandeling van deze zaken kan leiden tot verbetering van procedures, producten en/of diensten en dus tot minder klachten en uiteindelijk tot een verbetering van de klanttevredenheid.
Klanten van IBKC en bezoekers van de IBKC-website (bedrijven, deelnemers, opleiders, ROC’s en overige), kunnen vragen, klachten, bezwaren en verbetervoorstellen over IBKC-producten en diensten kwijt via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen