+31 (0)252 24 23 22

Ontvangen deelnemers

Deelnemers melden zich, worden welkom geheten en gecontroleerd voordat zij toegang krijgen tot het examen

 • De examinatoren controleren of de deelnemer staat vermeld op de deelnemerslijst in het examenverslag.
 • Indien in orde, dan controleren de examinatoren de deelnemer op identificatiemiddel (ID) (= paspoort, ID bewijs, rijbewijs) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (indien van toepassing voor het examen).
 • Indien in orde en indien van toepassing voor het examen, dan controleren de examinatoren samen met de deelnemer of de bij de aanmelding aangegeven voorkeur voor materialen en apparatuur (lakmerk, meet/richtbank, etc.) overeenkomt met gegevens in het examenverslag.
 • Indien in orde, dan wordt de deelnemer gevraagd de deelnemerslijst in het examenverslag te tekenen voor aanwezigheid en wordt hij toegelaten tot het examen

Indien een persoon niet op de deelnemerslijst in het examenverslag staat, melden de examinatoren de opgekomen deelnemer telefonisch bij het secretariaat van IBKC en vermelden daarbij de naam van de opgekomen deelnemer.

[expand]

 • De examinatoren melden de onbekende deelnemer bij het secretariaat van IBKC.
 • Indien het secretariaat van IBKC nog niet aanwezig is, dan spreken de examinatoren de voicemail in of laten een boodschap achter bij de receptie.
 • De examinatoren laten de deelnemer toe tot het examen. Tenzij het maximaal aantal deelnemers aan het examen al is bereikt, of dit leidt tot andere operationele problemen (onvoldoende materialen, apparatuur, etc.)
 • Het secretariaat van IBKC gaat na wat er aan de hand is en bevestigt aan de examinatoren of de opgekomen deelnemer mag deelnemen aan het examen.
 • Indien in orde, dan geeft het secretariaat van IBKC telefonisch de deelnemergegevens aan de examinatoren door.
 • De examinatoren noteren deze deelnemergegevens handmatig op de deelnemerslijst in het examenverslag.
 • De deelnemer tekent alsnog de deelnemerslijst in het examenverslag.
 • Indien van toepassing printen de examinatoren de examendocumenten uit om de deelnemer te laten deelnemen en te beoordelen.
 • Indien geen akkoord van het secretariaat van IBKC, dan krijgt de deelnemer geen toegang tot het examen.
 • In geval de deelnemer al toegelaten was, omdat het secretariaat van IBKC nog geen uitsluitsel had kunnen geven over wel/geen deelname, dan wordt de deelnemer uit het examen gehaald en wordt deze alsnog de toegang ontzegd. De examinatoren maken hiervan melding in het examenverslag en benoemen daarbij tevens het tijdstip.

[/expand]

Indien ID en/of vereiste PBM’s niet in orde zijn, moet de deelnemer alsnog voor aanvang van het examen een geldig ID en/of de vereiste PBM’s regelen.

[expand]

De examinatoren geven de deelnemer de gelegenheid om alsnog een geldig ID en/of PBM’s te regelen. Lukt dat voor de start van het examen, dan kan de deelnemer alsnog meedoen aan het examen.
Lukt het de deelnemer niet om voor de start van het examen een geldig ID en/of PBM’s te regelen, dan wordt de deelnemer deelname aan het examen ontzegd.
De examinatoren vermelden deze ontzegging in het examenverslag inclusief tijdstip van de ontzegging en reden (niet kunnen identificeren, geen PBM’s).

[/expand]

Indien de aangegeven voorkeur voor lakmerk, meet/richtbank van de deelnemer niet klopt of deze niet voldoende aanwezig is, dan maken de examinatoren alternatieve afspraken met deelnemer.

[expand]

De examinatoren maken alternatieve afspraken met deelnemer en maken hiervan notitie in het examenverslag.

 • Indien de deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dan maken de examinatoren hiervan notitie in het examenverslag. Het staat de deelnemer vervolgens vrij om alsnog (onder behoud van de notitie) deel te nemen aan het examen of de examenlocatie te verlaten.
 • Indien de deelnemer er voor kiest het examen niet af te leggen, dan noteren de examinatoren dit in het examenverslag o.v.v. tijdstip en reden en laten de deelnemer de deelnemerslijst in het examenverslag tekenen

[/expand]

Indien een deelnemer te laat komt, dan maken examinatoren gezamenlijk een inschatting of de deelnemer nog kan worden toegelaten.

[expand]

 • Een op de deelnemerslijst ontbrekende deelnemer (telaatkomer) komt alsnog opdagen, na aanvang van het examen.
 • De examinatoren maken gezamenlijk een inschatting of de deelnemer nog wordt toegelaten. Dit hangt onder andere af van:
  • De resterende tijd van het examen.
  • Hoe groot het verstorend effect van de toelating is op de voortgang van het examen en/of de overige examendeelnemers.
 • Indien de deelnemer wordt toegelaten, dan noteren de examinatoren tijdstip van toelating en reden te laat komen in het examenverslag. De deelnemer tekent vervolgens de deelnemerslijst in het examenverslag voor aanwezigheid.
 • Indien de deelnemer niet wordt toegelaten tot het examen, dan noteren de examinatoren tijdstip van ontzegging en reden te laat komen in het examenverslag.

[/expand]

Indien de inloggegevens van de deelnemer niet werken, dan maakt de deelnemer een back up toets.

[expand]

 • De examinator downloadt het PDF met de af te nemen en uit te printen toets. De opleider beschikt daarvoor over inloggegevens die hij van IBKC heeft ontvangen na het sluiten van de overeenkomst.
 • De opleider is verantwoordelijk voor het innemen en aanbieden van het gemaakte werk aan het secretariaat van IBKC en voor het vernietigen van de gedownloade én vermenigvuldigde toetsen.
 • Nadat de deelnemer de back up toets heeft gemaakt, neemt de examinator het antwoordenformulier in en scant deze samen met de presentielijst (of het examenverslag/ de deelnemerslijst) in en verstuurt deze documenten naar het secretariaat van IBKC (secretariaat@ibkc-carrosserie.nl).

Klik hier voor overige informatie over het versturen van het examenverslag en de antwoordbladen.

[/expand]

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen