+31 (0)252 24 23 22

Aanbieden van examendiensten

IBKC maakt jaarlijks afspraken met afnemers van examendiensten (opleiders, ROC, etc.). Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Wanneer binnen dat jaar gemaakte afspraken wijzigen, dan wordt dit vastgelegd in een aanvulling op de overeenkomst.
Nieuwe overeenkomsten worden minimaal 2 maanden voor het aflopen van de lopende overeenkomst aan de afnemers voorgelegd.

De overeenkomsten worden opgesteld door de Commissie Kwaliteitszorg IBKC. In de overeenkomsten worden afspraken gemaakt over:

 • verantwoordelijkheden ten aanzien van de afname en afnamecondities
 • rechten en plichten
 • wijze van aanmelden van deelnemers
 • het uitvoeren van toezicht op de afname
 • archivering en bewaartermijnen van werkstukken
 • uitslagverwerking/rapportage en communicatie over de uitslag
 • de aanwezigheid van deskundige examinatoren
 • meldingen van fraude en onregelmatigheden tijdens de afname
 • verstrekken van resultaten
 • evaluatie van het examen
 • melding van klachten, bezwaren en verbeterpunten
 • geheimhouding
 • betaling/facturering en tarieven
 • aansprakelijkheid
 • aanvang, duur, einde en opzegging van de overeenkomst
 • etc.

Voor ROC’s liggen deze zaken vast in de Overeenkomst ROC-IBKC WEB-examens.
De overeenkomsten worden per e-mail verstuurd door de directiesecretaresse van VOC (en terugontvangen).

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen