+31 (0)252 24 23 22

Toesturen examendocumenten

Het secretariaat van IBKC stuurt de opleider/examinator de documenten voor het examen.

Het secretariaat van IBKC maakt voor ieder examen een examenverslag met deelnemerslijst.
Indien het af te nemen examen een theoretische BKS-toets betreft, worden op de deelnemerslijst in het examenverslag de inloggegevens van de deelnemers vermeld. Dit examenverslag wordt uiterlijk 3 werkdagen voor de datum van toetsafname per e-mail naar de aanvrager/opleider gestuurd of het wordt klaargezet op een centraal punt waartoe de opleider/examinator toegang heeft.
Indien er sprake is van een aanpassing vanwege de dyslexieregeling dan is dit in het examenverslag vermeld.
Indien het af te nemen examen een mbo-theorie-examen betreft, wordt het aanvraagformulier met daarin opgenomen de inloggegevens, verstuurd naar de persoon die vanuit het ROC de aanvraag heeft gedaan.

Verder is het afhankelijk van het examen dat wordt afgenomen en/of dit op locatie van derden plaatsvindt, of naast het examenverslag ook andere examendocumenten moeten worden verstuurd. Dit kunnen zijn: Opdrachtensets, beoordelingsformulieren, handleidingen, benodigdhedenlijsten, etc.
Het secretariaat van IBKC verstuurt deze documenten uiterlijk 10 werkdagen voor de toetsafname. Deze documenten haalt het secretariaat uit de aangewezen mappen op het netwerk of van de websites waarop deze gepubliceerd zijn.
Kijk hier voor het overzicht om te zien welke BKS-toetsen er beschikbaar zijn, hoe die afgetoetst worden en welke cesuur daarvoor geldt.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen