+31 (0)252 24 23 22

Versturen examendocumenten

Voor zover dit niet automatisch is geregeld in het examen, sorteren de examinatoren de ingenomen examendocumenten per deelnemer, zodat per deelnemer een examendossier ontstaat.

De examinatoren scannen dit examendossier in en versturen dit naar het secretariaat van IBKC. Een examendossier bestaat uit een of meerdere van onderstaande items:

  • Het examenverslag met getekende deelnemerlijst (soms is er alleen een examenverslag).
  • Het beoordelingsformulier of antwoordenblad.
  • De afgevinkte en ondertekende benodigdhedenlijst (indien voor het examen voorhanden).

Zaken zoals: kladblaadjes, tekeningen, schema’s, etc., worden niet meegestuurd. Wanneer deze items gegevens/informatie bevatten die door de examinatoren relevant worden geacht, dan dienen zij deze als aantekening in het beoordelingsformulier te hebben opgenomen.
Wanneer een examendocument ontbreekt, dan vermelden de examinatoren dit in het examenverslag.
Indien het secretariaat van IBKC constateert dat er een examendocument ontbreekt, dan neemt zij contact op met de examenlocatie/examinatoren en doet navraag naar de missende examendocumenten.
Wanneer ontbrekende examendocumenten alsnog boven water komen, dan stuurt de examenlocatie deze naar het secretariaat van IBKC. Het secretariaat neemt deze documenten alsnog op in de examendossiers.

Verwerken opmerkingen in het examenverslag

Het secretariaat van IBKC controleert of er opmerkingen zijn geplaatst in het examenverslag. Indien dat het geval is, stuurt het secretariaat een kopie/scan van het examenverslag naar de Commissie Kwaliteitszorg IBKC.
De Commissie Kwaliteitszorg van IBKC bepaalt wat er verder met de opmerkingen moet gebeuren.
De examinatoren wordt gevraagd om deelnemers met een klacht of verbetervoorstel door te verwijzen naar het daarvoor in te vullen formulier.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen