+31 (0)252 24 23 22

Verwerken en communiceren van de examenuitslag

Het secretariaat van IBKC verwerkt de uitslag van het examen in het (examen)register en brengt de deelnemer hiervan uiterlijk 10 werkdagen na het examen schriftelijk op de hoogte.

Indien het examen is aangevraagd door een organisatie - dat kan zijn; een opleider, een ROC, keten, of anderzijds - dan verstuurt het secretariaat van IBKC de uitslag naar de contactpersoon van die organisatie.
Afhankelijk van het soort examen (BKS-toets, mbo-praktijkexamen, of anderzijds), verstuurt het secretariaat van IBKC een branchecertificaat (in geval van een positief eindresultaat) of het examendossier.

Het kan voorkomen dat een deelnemer het niet eens is met de uitslag van het examen. Hij heeft dan twee mogelijkheden:

  • De deelnemer kan bezwaar aantekenen.
  • De deelnemer kan inzage in het examen aanvragen

[expand]

Bezwaar aantekenen

In geval het een bezwaar tegen de uitslag van een BKS-toets betreft, kan dat direct gestuurd worden naar de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC. De deelnemer tekent zijn bezwaar tegen de uitslag aan via het contactformulier.
In geval het een bezwaar tegen de uitslag van een mbo-examen betreft, verloopt het aantekenen van een bezwaar via de examencommissie van het ROC. De examencommissie van het ROC zal het bezwaar eerst (willen) behandelen om het daarna eventueel door te zetten naar de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC.

Inzagerecht

Een deelnemer of, indien de klant een ROC is, de examencommissie van het ROC, kan een verzoek indienen om het door de deelnemer afgelegde examen in te zien. Inzage is kosteloos en vindt plaats op afspraak bij IBKC, dat gevestigd is in Nieuwegein (in het opleidingscentrum van VOC).
De deelnemer kan de inzage aanvragen bij de Commissie Kwaliteitszorg van IBKC.

  • e-mail: kwaliteitszorg@ibkc-carrosserie.nl
  • telefoon: 0252 24 23 22

De aanvrager krijgt onder toeziend oog van een medewerker van IBKC inzage in de door de deelnemer beantwoorde vragen en de gegeven antwoorden en/of het gemaakte werkstuk.
De deelnemer mag geen kopieën op welke wijze dan ook maken van het gemaakte werk. De deelnemer mag wel aantekeningen maken die hij gebruikt om een eventuele klacht of bezwaar tegen de uitslag te onderbouwen.
Indien de aanvrager bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag of een klacht heeft over de toets of uitvoering van de toets, dan kan hij die ter plaatse indienen of aangeven middels het contactformulier dat gepubliceerd is op de website van IBKC. Desgewenst begeleidt de medewerker van IBKC de deelnemer hierbij.
De klacht/het bezwaar wordt vervolgens afgehandeld volgens de daarvoor gebruikelijke procedure.

[/expand]

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen