+31 (0)252 24 23 22

Transparantie

IBKC wil transparant zijn over het examenproces en rekenschap afleggen over slagingspercentages en de tevredenheid van klanten. De Commissie Kwaliteitszorg van IBKC publiceert deze gegevens nadat zij deze geanalyseerd en geëvalueerd heeft.

Evaluatie examens

Tweemaal per jaar publiceert de Commissie Kwaliteitszorg over de geëvalueerde examens in de periode januari t/m juli en in de periode augustus t/m december. Tevens publiceert de commissie de cumulatieve gegevens over de laatste 24 maanden. Publicatie vindt plaats in september en januari. Daarin is opgenomen:

 • het aantal afgenomen examens
 • het slagingspercentage
 • de conclusies en eventuele acties van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC naar aanleiding van de analyse van deze rapportage

In de evaluatie worden de examens uitgesplitst naar BKS-toetsen en mbo-examens (per kwalificatie).

Tevredenheid van deelnemers

Tweemaal per jaar publiceert de Commissie Kwaliteitszorg over de tevredenheid van deelnemers aan de examens in de periode januari t/m juli en in de periode augustus t/m december. Tevens publiceert de commissie de cumulatieve gegevens over de laatste 24 maanden. Publicatie vindt plaats in september en januari. Daarin is opgenomen:

 • aantal afgenomen examens
 • de tevredenheidsscores
 • de conclusies en eventuele acties van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC naar aanleiding van de analyse van deze rapportage

In de evaluatie worden de examens uitgesplitst naar BKS-toetsen en mbo-examens (per kwalificatie)

Tevredenheid van opleiders

Jaarlijks publiceert de Commissie Kwaliteitszorg over de tevredenheid van opleiders. In het onderzoek naar deze tevredenheid worden de gegevens uitgesplitst naar de categorieën: commerciële opleiders en ROC’s. Publicatie vindt plaats in januari. Daarin is opgenomen:

 • de tevredenheidsscores
 • de conclusies en eventuele acties van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC naar aanleiding van de analyse van deze rapportage

ROC-audits

Jaarlijks publiceert de Commissie Kwaliteitszorg over de door de ROC’s uitgevoerde audits bij IBKC. Publicatie vindt plaats in september. Daarin is opgenomen:

 • een overzicht van ROC’s (in aantal, op naam en in percentage uitgedrukt) dat de audit heeft afgenomen
 • de scores op de onderwerpen uit de audits
 • de conclusies en eventuele acties van de Commissie Kwaliteitszorg IBKC naar aanleiding van de algemene analyse van deze audits

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen