+31 (0)252 24 23 22

Voorleeshulp

Heb je moeite met lezen, maar geen dyslexie, dan kun je voorleeshulp aanvragen voor BKS-toetsen die geheel of gedeeltelijk uit een theoretische component bestaan.

Wat moet je doen?

Als je voorleeshulp wilt hebben, dan moet je dit 3 weken vóór de examendatum aanvragen.
Dit kan per e-mail naar: secretariaat@ibkc-carrosserie.nl o.v.v. ‘voorleeshulp bij toets’.

Hoe word je geïnformeerd?

Na behandeling van het verzoek, ontvang je schriftelijk antwoord van IBKC. Hierin staat vermeld of de aanvraag wordt gehonoreerd en dat je voorleeshulp krijgt tijdens de theorietoets. Het examenreglement blijft daarbij gelden.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de voorleeshulp tijdens de theorietoets bedragen 100,- Euro (exclusief BTW). Deze worden doorberekend aan de aanvrager.

Verwerking aanvraag voorleeshulp door het secretariaat van IBKC

  • De aanvraag komt binnen bij het secretariaat van IBKC.
  • Het secretariaat zorgt voor een medewerker die de voorleeshulp kan verzorgen.
  • Het secretariaat van IBKC vermeldt dit in het examenregister (vrijetekstveld nr…) o.v.v. ‘Voorleeshulp’. Dezelfde vermelding wordt als memo bij de deelnemergegevens in het examenregister opgenomen, waardoor de vermelding altijd zichtbaar is.
  • Het secretariaat van IBKC informeert de betrokkenen (voorbereiders van het examen en examinatoren) over de voorleeshulp.
  • Het secretariaat van IBKC informeert de deelnemer/aanvrager schriftelijk, per e-mail, over de geaccordeerde voorleeshulp.
  • Op de deelnemerslijst voor het examen wordt vermeld dat de deelnemer voorleeshulp krijgt.
  • Het secretariaat van IBKC zorgt voor verdere afwikkeling (voor zover nog nodig).

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen