+31 (0)252 24 23 22

Organiseren van examinatoren en toezichthouders

De centrale planning van IBKC regelt de examinatoren en de toezichthouders voor het examen.

Indien het examen een theoretische BKS-toets betreft, fungeert de opleider tijdens de afname als (een van de) examinator van de deelnemer.

De afname van BKS-toetsen staat onder toezicht van een IBKC toezichthouder. Dit toezicht vindt steekproefsgewijs plaats.
Voor alle overige examens neemt de centrale planning contact op met de examinatoren en nodigt hen uit voor de afname. De centrale planning bevestigt deze afspraak.

Indien er vanwege een dyslexieaanvraag een IBKC-medewerker of externe moet worden ingeschakeld, dan regelt het secretariaat van IBKC dit.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen