+31 (0)252 24 23 22

Voorlichten en informeren

Tenminste eenmaal per jaar plant IBKC een informatiesessie voor materiedeskundigen die ingezet willen worden als examinator.

In de informatiesessie worden de materiedeskundigen voorgelicht over de richtlijnen van de examinering en het te behalen eindresultaat (gebruik documenten, eventuele doorgevoerde veranderingen, etc.) en worden de taken van de examinator (begeleiden en beoordelen) geoefend en gekalibreerd.

Van de informatiesessie wordt een verslag opgesteld met daarin opgenomen:

  • de aanwezigen (getekende presentielijst)
  • de behandelde punten (agenda)
  • mogelijke verbeterpunten betreffende de uitvoering van de examens
  • mogelijke verbeterpunten betreffende de examenproducten

Aandachtspunten ten aanzien van de uitvoering van de examens worden als vervolgactie opgenomen in het activiteitenplan van IBKC. Verbeterpunten ten aanzien van de examenproducten worden doorgegeven aan de ontwikkelaars/beheerder van deze producten (ontwikkelaars IBKC, Stem, etc.).

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen