+31 (0)252 24 23 22

Taken IBKC

IBKC realiseert haar doelstellingen door de volgende taken uit te voeren:

 • onderzoeken, ontwikkelen en onderhouden van functieprofielen
 • onderzoeken, ontwikkelen en onderhouden van branchekwalificaties en branchetoetsdocumenten
 • ontwikkelen en onderhouden van theorie- en praktijktoetsen voor de BKS
 • faciliteren van de BKS-legitimeringscommissie
 • onderhouden en ontwikkelen van de branchekwalificatiestructuur (BKS) en de BKS-website
 • uitvoeren van examens voor de mbo-opleidingen
 • verwerken van aanmeldingen en uitnodigen van deelnemers
 • zorgen voor voldoende en deskundige examinatoren
 • verwerken, registreren en communiceren van examen/toetsresultaten
 • certificeren van deelnemers
 • onderhouden van de examenlocaties
 • beheren van het online toetssysteem
 • zorgdragen voor een examenproces dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van kwaliteitscontrolerende en certificerende instanties
 • uitvoeren van interne audits en het begeleiden van externe auditerende instanties
 • behandelen van klachten, bezwaren en verbetervoorstellen betreffende examinering
 • voorlichten van en fungeren als aanspreekpunt voor, klanten, examendeelnemers, ROC’s, opleiders, Inspectie van het Onderwijs, etc.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen