+31 (0)252 24 23 22

Huis,- gedrags,- en veiligheidsregels en vereiste PBM’s

Je bent welkom als gast op onze examenlocatie. Wij, als gastheer, verwachten dat je je als gast gedraagt en dat je verantwoording neemt ten aanzien van de veiligheid voor jouzelf en die van andere aanwezigen. Hoewel de meeste regels vanzelfsprekend zullen zijn, benoemen wij die voor de volledigheid.

 • Naast een goede voorbereiding is het van belang dat je op tijd aanwezig bent voor aanvang van het examen. Zorg dus dat je op tijd bent. Zit je vast in de file of is er iets anders aan de hand, neem dan contact met ons op (noteer wel ons nummer voordat je in de auto stapt).
 • Voor het examen moet je je kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, Europese of gemeentelijke identiteitskaart).
 • Neem vooraf kennis van de hier gepubliceerde veiligheidsvoorschriften/regels. Dit is verplicht.
 • Het betreden van de examenlocatie is op eigen risico en is uitsluitend toegestaan indien je passende (persoonlijke) beschermingsmaatregelen hebt getroffen.
 • Indien je een praktisch examen aflegt, dien je passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee te nemen. Dat wil zeggen:
  • gepaste werkkleding (indien je ook gaat lassen, dan dient deze vlamvertragend te zijn)
  • veiligheidswerkschoenen
  • deelnemers die tijdens het examen lak verspuiten (bijvoorbeeld tijdens de proeve Autospuiten) dienen tevens een spuitmasker met koolstoffilter en een spuitoverall mee te nemen.
 • IBKC voorziet in alle overige PBM’s die je tijdens het examen nodig hebt. Zelf meenemen mag uiteraard ook:
  • gehoorbescherming (oordopjes, oorkappen)
  • veiligheidsbril
  • laskap
  • lederen handschoenen
  • lasschort
  • schuurstofmasker (FFP2S)
  • handschoenen (voor spuiten en reinigen)
 • Let op! Het dragen van deze beschermingsmiddelen is VERPLICHT. De examinator/begeleider controleert de deelnemer op het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Als de deelnemer de vereiste beschermingsmiddelen niet bij zich heeft, kan hij NIET worden toegelaten tot het examen. De werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht. Instructies van de examinator/begeleider met betrekking tot het gebruik van de beschermingsmiddelen moeten altijd worden opgevolgd.
 • IBKC voorziet tijdens het examen in voldoende materialen, gereedschappen en apparatuur. Je mag daarnaast ook eigen materialen (inclusief productinformatie), gereedschappen en/of apparatuur meenemen.
 • Specifiek voor deelnemers aan de proeve Autospuiten geldt, dat het ROC de voorkeur van de deelnemer voor een lakmerk heeft doorgegeven. Die hebben we dan ook voor je op voorraad. Je mag ook eigen lakmaterialen meenemen, maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de juiste verharders, mengkleuren, productinformatie, etc.
 • Eigen meegebrachte materialen, gereedschappen en apparatuur worden niet vergoed. IBKC is niet aansprakelijk voor schade aan, of zoekraken van deze zaken.
 • Tijdens het examen moeten telefoons uitgeschakeld zijn, tenzij het om moverende redenen noodzakelijk is om een ingeschakelde telefoon bij de hand te hebben. Dit kan alleen in overleg en met toestemming van de examinatoren. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om tijdens het examen opnames (foto, video, geluid) te maken. IBKC accepteert in de behandeling van bezwaarschriften, op geen enkele wijze door deelnemers gemaakte en als ‘bewijsmateriaal’ aangeleverde opnames. Het maken van opnames werkt verstorend naar deelnemers en examinatoren tijdens het examen. Bovendien zijn opnames niet in alle gevallen van een degelijke kwaliteit (zowel qua resolutie, als qua beeldvorming) dat hierop oordeels- en/of besluitvorming mogelijk is.
 • Wanneer een deelnemer zich naar oordeel van de examinator schuldig maakt aan onregelmatigheden, fraude of bedrog, of het creëren van onveilige situaties voor hemzelf of anderen dan zijn de examinatoren bevoegd om de toetsafname van de deelnemer te staken en wordt de deelnemer gesommeerd de toetslocatie te verlaten.
 • Specifiek voor de mbo-praktijkexamens: De examinator is verantwoordelijk voor melding van fraude en onregelmatigheden tijdens de afname van de Proeve van Bekwaamheid. In dit onderhavige geval handelt de beoordelaar conform het examenreglement van de onderwijsinstelling
 • Koffie, thee, snoep en andere dranken/etenswaren zijn verkrijgbaar bij de automaten op de examenlocatie. Houd het koffieapparaat en de directe omgeving daarvan, schoon. Gebruik de afvalbakken voor de bekertjes etc. Mochten er lekbakken vol zitten, geef dit dan aan bij een van de examinatoren, dan kan hij daar actie op ondernemen.
 • Roken mag, maar alleen in de aangewezen rookruimten. Peuken uiteraard in de daarvoor bestemde afvalbakken. Wees alert op brandgevaar.
 • In geval het alarm afgaat, volg je de instructies van de locatiemedewerker of volg je de route naar de verzamelplaats.
 • Het nuttigen of handelen in alcohol of drugs op de examenlocatie is niet toegestaan. Bij overtreding word je de toegang tot de locatie ontzegd en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Je opleider en werkgever zullen hierover worden ingelicht.
 • IBKC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging aan de kleding van de deelnemer.

IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrosseriebranche. IBKC opereert als een onafhankelijk orgaan en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC).
Meer lezen